موزه ی ملی فرش ایران

۳۱ مرداد ۱۳۹۴
فرش اهدا شده به موزه ملی فرش ایران

فرش اهدا شده به موزه ملی فرش ایران

 

 

 

فرش اهدا شده به موزه ملی فرش ایران

فرش اهدا شده به موزه ملی فرش ایران

 

 

 

پس از سالها تلاش و جست جوی بی وقفه و مطالعه و پژوهش در تاریخ و هنر ایران زمین و فرشهای ابریشم زربافت در دوره ی ساسانی و بالاخص فرش با شکوه بهارستان، استاد نوری موفق به بافت فرشهای زربافت ابریشم با طلا و نقره ی خالص با کیفیتی بی مانند شدند و به فرش بهارستان فرش افسانه ای ایران زمین حیاتی دوباره بخشیدند.
نمونه ای ازین فرشها که به موزه ی ملی فرش اهدا شده است هم اکنون توسط علاقمندان قابل بازدید میباشد