دعوت و تجلیل از هنرمندان فرش ابریشم در ژاپن

۹ مرداد ۱۳۹۴
IMG_1007

امضای کتاب مشاهیر و هنرمندان

 

 

 

 

IMG_1024

استاد نوری و پروفسور یوچی استاد و پژوهشگر تاریخ و هنر

 

 

 

IMG_1020 IMG_1042